Đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

Dưới đây là đề thi cuối học kì 1 lớp 5 có đáp án chi tiết môn Toán năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Trần Thới 2.

Đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. ha

B. dam2

C. m2

D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….(0,5 điểm)

A. 62,735

B. 6,2735

C. 627,35

D. 6273,5

Câu 3: 627,35    0,01 = …............ số điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. 62,735

B. 627,35

C. 6,2735

D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là: (0,5 điểm)

A. 140kg

B. 401kg

C. 480kg

D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có độ dài đáy là 10cm và chiều cao là 7cm. Vậy diện tích của hình tam giác là: (0,5 điểm)

A. 375m2

B. 387 m2

C. 378 m2

D. 35 m2

Bài 6: Tìm  số tự nhiên x  sao cho: 9,8  x  =  6,2  9,8; (0,5 điểm)

A.  9,8

B.  62

C. 98

D.  6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của hai số: (0,5điểm)

 

b) Điền dấu  < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (0,5điểm)

45 và 61

 

83,2 ……… 83,19

 

Câu 8: Đặt tính rồi tính  (2 điểm)

36,75 + 89,46

 

64,6  4

351 – 138,9

 

45,54 : 1,8

Câu 9: (1 điểm)

Lớp 5A có 18 học sinh nữ và số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài 10:  (3điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Đáp án đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

Câu

1

2

3

4

5

6

Khoanh đúng

A

B

C

D

D

D

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của hai số: (0,5điểm)

 

b) Điền dấu  < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (0,5điểm)

45 và 61

 

83,2  >  83,19

45 : 61 = 0,7377  = 73,77%

 

 

Câu 8: Đặt tính rồi tính  (2 điểm)

36,75 + 89,46 = 126,21

 

64,6  4 = 258,4

351 – 138,9 = 212,1

 

45,54 : 1,8 = 25,3

Câu 9: (1 điểm)

Lớp 5A có 18 học sinh nữ và số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

Lớp 5A có tất cả số học sinh là:

18 : 60  100 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 10 : (3 điểm)

            Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài giải:

Diện tích mảnh đất :

                                            18  15 = 270 (m2)                     (1điểm)

Diện tích đất để làm nhà :

                                               270  20 : 100 = 54 (m2)              (1điểm)

                                                        Đáp số : 54 m2

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

  •