Đề thi cuối kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Cầu Giấy

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 cuối học kì 1 năm học 2016 - 2017 của quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề thi cuối kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Cầu Giấy

Câu 7. Cho đường tròn (O; R), biết R = 10 cm, dây AB có độ dài bằng 8cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng:

A. 5cm         B. √84 dm     C. 8dm       D. √84cm

Câu 8. Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng bằng 2,5cm. Vẽ đường tròn tâm O đường kính 5cm. Khi đó số điểm của đường thẳng a và (O) là:

A. 0             B. 1      C. 2            D. 3


De thi cuoi ki 1 lop 9 mon Toan 2017 - Cau Giay

De thi cuoi ki 1 lop 9 mon Toan 2017 - Cau Giay

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Cầu Giấy

  •