Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Anh - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Anh của trường THPT Lý Thái Tổ năm 2018 với thời gian làm bài 50 phút, cụ thể như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Anh - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

11. The film was nominated____________an Acadamy Award.

A. for                                    B. in                                 C. about                           D. with

12. ____________________________ by your father?

A. Did that book written                                                 C. Did that book write

B. Was that book written                                                 D. Was that book writing

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Anh - THPT Ly Thai To nam 2018

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Anh - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Anh - THPT Ly Thai To nam 2018

TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Anh - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

  •