Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 10 năm 2017 có đáp án gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm cụ thể như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa năm 2017

Câu 7: Chọn câu phát biểu sai?

1.Trong nguyên tử luôn có số proton bằng số electron bằng điện tích hạt nhân

2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối

3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử

4. Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau số hạt nơtron

A. 1,3           B. 2,3,4           C. 1, 2, 3     D. 1, 2

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Hoa nam 2017

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa năm 2017

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Hoa nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa năm 2017

  •