Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - Việt Nam Ba Lan

Đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Việt Nam Ba Lan với 50 câu trắc nghiệm cụ thể như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - Việt Nam Ba Lan

Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề nào đúng?

A. “Nếu tích ab của hai số nguyên a và b là một số lẻ thì a, b là các số lẻ”

B. “Nếu một số nguyên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3”

C. “Nếu tứ giác là một hình thoi thì tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc”

D. “Nếu a > b thì a2 > b2

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - Viet Nam Ba Lan

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - Viet Nam Ba Lan

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - Viet Nam Ba Lan

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - Viet Nam Ba Lan

=> Tải đề thi tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - Việt Nam Ba Lan

  •