Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Việt Đức 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Việt Đức gồm có 2 đề: đề số 1 và đề số 2.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Việt Đức 2017

Đề số 1:

Câu 1: (1,5 điểm)

a) Chứng minh mệnh đề sau bằng phương pháp phản chứng:

Nếu xếp hết 31 gói bánh vào 10 túi thì có 1 túi có ít nhất 4 gói.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số sau xác định với mọi x thuộc [-2; 1)

y = (x2 + x – 2)/(7 – 2m + x)

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Viet Duc 2017

Đề số 2:

Câu 2: (2,5 điểm): Cho hàm số :

y = g(x) = x + 2 nếu x< -1

= - x nếu -1 ≤ x ≤ 1

= x – 2 nếu x > 1

a). lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trên

b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số với x thuộc [-4; 5/2]

c) Chứng minh hàm số y = g(x) là hàm số lẻ

De thi giua hoc ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Viet Duc 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Việt Đức 2017

  •