Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Anh 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2017 có đáp án chi tiết gồm có 64 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Anh 2017

Câu 10: The word “argued” on the third paragraph is closest in meaning to ….

A.quarreled          B. respected          C. admired      D. regarded

Câu 12: The word “afford” in the second paragraph is closest in meaning to ….

A.pay        B. do         C. buy        D. have

De thi giua hoc ki 1 lop 11 mon Anh 2017

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Anh 2017

De thi giua hoc ki 1 lop 11 mon Anh 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Anh 2017

  •