Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa của trường THPT Lý Thái Tổ năm 2018 gồm 40 câu trắc nghiệm, cụ thể như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, N2 thể hiện tính khử.

B. Sấm chớp trong các trận mưa dông có thể tạo ra khí N2O do N2 tác dụng với O2.

C. Nitơ không duy trì sự hô hấp do nitơ là khí độc.

D. Vì phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên ở nhiệt độ thường N2 khá trơ về mặt hóa học.

Câu 25: Dẫn khí  NH3 vào nước thu được dung dịch có tính:

A. Bazo                  B. Axit                    C. Lưỡng tính                 D. Trung tính

De thi giua hoc ki 1 lop 11 mon Hoa - THPT Ly Thai To nam 2018

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

De thi giua hoc ki 1 lop 11 mon Hoa - THPT Ly Thai To nam 2018

TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN  TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa - THPT Lý Thái Tổ năm 2018

  •