Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2017 có đáp án chi tiết, tham khảo dưới đây.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2017

Câu 17: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận các giá trị nào sau đây?

A. 17cm                B. 2 cm               C. 14cm              D. 10cm

Câu 18: Một vật khối lượng m treo vào lò xo độ cứng k. Kích thích cho vật dao động với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó là 0,3s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 6cm thì chu kì dao động của nó là:

A. 0,173s             B. 0,15s                   C. 0,6s           D. 0,3s

De thi giua hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2017

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2017

De thi giua hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2017

  •