Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Chu Văn An

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2017 - 2018 gồm có 6 trang cụ thể như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Chu Văn An

Câu 21. Gọi ∆ là tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = 1/3 x3 – 2x2 + 3x – 5. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. ∆ có hệ số góc bằng -1

B. ∆ song song với đường thẳng y = - 5

C. ∆ có hệ số góc dương

D. ∆ song song với trục hoành

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Chu Van An

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Chu Van An

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Chu Van An

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Chu Van An

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Chu Van An

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Chu Van An

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Chu Văn An

  •