Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Tây Hồ

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Tây Hồ, Hà Nội, năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Tây Hồ

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số y = x4+ 4x2 + 2

A) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0

B) Hàm số có cực đại và cực tiểu

C) Hàm số có cực đại và không có cực tiểu

D) Hàm số không có cực trị

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x4 – 2(m + 1) x2 + m có ba cực trị.

A) m > 2

B) m > -1

C) m < 0

D) m < -1

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Tay Ho

=>> Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Tây Hồ

  •