Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Hải Hậu B 2017

Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Hải Hậu B, Nam Định năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Hải Hậu B 2017

Câu 3: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + 1 là:

A. y = -2x + 1             B. y = 2x – 1     C. y = -2x – 1          D. y = 2x + 1

Câu 4: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A. 5 cạnh    B. 4 cạnh     C. 3 cạnh               D. 2 cạnh

Câu 36: Số các đỉnh hoặc số các mặt của hình đa diện bất kỳ đều thỏa mãn:

A. Lớn hơn hoặc bằng 4

B. Lớn hơn 4

C. Lớn hơn hoặc bằng 5

D. Lớn hơn 6

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Hai Hau B 2017

=> Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Hải Hậu B 2017

  •