Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nhân Chính 2017

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nhân Chính năm 2017 có đáp án.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nhân Chính 2017

Câu 23. Sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = AeNr, trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7%. Hỏi cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 100 triệu người?

A.Năm 2018       B. Năm 2015         C. Năm 2020               D. Năm 2014

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Nhan Chinh 2017

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nhân Chính 2017

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Nhan Chinh 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nhân Chính 2017

  •