Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - TH Kim An

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 của trường tiểu học Kim An có đáp án, xem chi tiết dưới đây.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - TH Kim An

De thi giua hoc ki 1 lop 4 mon Toan nam 2017 - TH Kim An

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - TH Kim An

Câu(Bài)

Đáp án hoặc gợi ý

Cho điểm

1(0,5điểm)

a

 

2(0,5điểm)

c

 

3(0,5điểm)

c

 

4(0,5điểm)

b

 

5(4 điểm)

a. 81701; b. 17825; c. 34952; d. 178

Mỗi phép tính đúng cho 1điểm, đặt đúng phép tính cho 0,25điểm.

6(2điểm)

(120+60+240):3 = 140m

 

7(2điểm)

chu vi: (125+68)X2 = 386 m

Diện tích: 125X68 = 8500 m2

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - TH Kim An

  •