Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - Sơn Động

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục Sơn Động có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - Sơn Động

Bài 4. (2 điểm). Tìm  số tự nhiên x biết:

   a/ 2( x +  5)  = 60    

   b/  9x – 33 = 32017 : 32016

Bài 5. (2 điểm). Trên đường thẳng xy lấy  3 điểm A , B , C  theo thứ tự đó.

a) Viết tên hai tia gốc A , hai tia gốc B , hai tia gốc C.

b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc  B.

c) Viết tên hai  tia trùng nhau gốc A, hai tia trùng nhau gốc B.

Bài 6. (1 điểm).  Cho   M  =  2 + 22 + 23 + … + 220 .  Chứng tỏ rằng  M chia hết 15 

De thi giua hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2017 - Son Dong

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - Sơn Động

De thi giua hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2017 - Son Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - Sơn Động

  •