Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán - Hà Đông 2017

Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2017 - 2018 quận Hà Đông được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán - Hà Đông 2017

Bài 4. (2 điểm) Trên đường thẳng a lấy 4 điểm E, F, G, H theo thứ tự đó, Biết EH = 7cm, EF = 2cm, FG = 3cm.

a). So sánh FG và GH

b) Tìm những cặp đoạn thẳng bằng nhau

Bài 3. (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

a). (x – 140) : 7 = 3           b) (7x – 11)3 = 25 . 52 + 200

Bài 5. (1 điểm) Chứng tỏ rằng tổng sau không chia hết cho 10.

A = 405n + 2405 + m2 (m, n ∈ N; n ≠ 0)

De thi giua hoc ki 1 lop 6 mon Toan - Ha Dong 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán - Hà Đông 2017

  •