Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán 2017 - THCS Thành Long

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Thành Long năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Thành Long

I Lý‎ thuyết: (2 điểm)

1/ Hãy phát biểu và ghi giả thiết – kết luận của định lý diễn đạt bởi hình vẽ sau:1đ

2/ Viết dạng tổng quát lũy thừa một thương? Áp dụng:Tính 1253 : 253   

De thi giua hoc ki 1 lop 7 mon Toan 2017 - THCS Thanh Long

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán 2017 - THCS Thành Long

De thi giua hoc ki 1 lop 7 mon Toan 2017 - THCS Thanh Long

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán 2017 - THCS Thành Long

  •