Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán - Sơn Động 2017

Đáp án và đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 của phòng giáo dục Sơn Động năm học 2016 - 2017.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán - Sơn Động 2017

Câu III. (1,5 điểm)

           Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởng ứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 4, 5, 6 và lớp 7C trồng được nhiều hơn lớp 7A là 60 cây. Tính số cây trồng được của lớp 7B ?

Câu IV. (3,0 điểm)

1)    Cho hai đường thẳng  xx’ và yy’ cắt nhau tại O, biết x’Oy = 1150. Tính số đo các góc tạo thành bởi hai đường thẳng  xx’ và yy’.

De thi giua hoc ki 1 lop 7 mon Toan - Son Dong 2017

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán - Sơn Động 2017

De thi giua hoc ki 1 lop 7 mon Toan - Son Dong 2017

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán - Sơn Động 2017

  •