Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Văn 2017 - THCS Phổ Văn

Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 7 có đáp án năm 2017 của trường THCS Phổ Văn, đề thi có 5 câu hỏi cụ thể như sau:

Đề giữa học kì 1 lớp 7 môn Văn 2017 - THCS Phổ Văn

1/ Sắp xếp các từ sau thành hai nhóm từ láy và từ ghép: lúng túng, tốt đẹp, rậm rạp, cá chép, ngon lành, râu ria, mỏng manh, bần bật, nấu nướng, lung linh.   (2đ)

   2/ Tìm các cặp từ trái nghĩa trong những câu thơ sau:

Thiếu tất cả, ta rất giàu dũng khí

Sống chẳng cúi đầu, chết vẫn ung dung.              (1đ) 

 3/ Đặt câu với các cặp từ sau: cuốc (danh từ) - cuốc (động từ); hy sinh - bỏ mạng.       (1đ)   

   4/ Chỉ ra các lỗi về dùng quan hệ từ trong các câu sau đây và chữa lại: (3đ)

a. Bạn ấy không thông minh nhưng học rất thường.

b. Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà” cho ta thấy nhà thơ Nguyễn Khuyến có tình bạn rất đẹp.

c. Quyển sách tôi, anh mượn phải không?

   5/ Viết một đoạn văn ngắn về ngày mùa ở quê em có sử dụng các đại từ, quan hệ từ, từ Hán - Việt và chỉ ra.                                                                                    (3đ)  

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Văn 2017 - THCS Phổ Văn   

1/ Từ láy: lúng túng, rậm rạp, mỏng manh, bần bật,lung linh.                   (1đ)

Từ ghép:  tốt đẹp, cá chép, ngon lành, râu ria, nấu nướng                         (1đ)

2/ Câc cặp từ trái nghĩa: thiếu - giàu, sống - chết.                    (1đ)

3/ Mỗi câu đúng ngữ pháp, nội dung, có từ đã cho (0,25đ) 1đ.

4/ a. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa.                                                          (0,5đ)

-         Bạn ấy không thông minh nên học rất thường.                                       (0,5đ)

b.Thừa quan hệ từ (0,5đ); chữa lại bằng cách bỏ quan hệ từ “qua”. (0,5đ)                   

c. Thiếu quan hệ từ (0,5đ); chữa lại bằng cách thêm quan hệ từ “của”.

- Quyển sách của tôi, anh mượn phải không?(0,5đ)

5/ Đúng hình thức đoạn văn(0,2đ), về ngày mùa ở quê em (0,3đ), có sử dụng đại từ, quan hệ từ, từ Hán - Việt (1đ), chỉ ra (1,5đ).  

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Văn 2017 - THCS Phổ Văn

  •