Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh THCS Nguyễn Tông Quai 2016

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh của trường THCS Nguyễn Tông Quai năm 2016, đã được cập nhật chi tiết, các em cùng tham khảo tại đây nhé:

VI. Chọn đáp án đúng nhất với câu đã cho.

36. It is necessary for you to do your homework every day.

A. You don't have to do your homework every day             B. You have to do your homework every day.  

C. You have to doing your homework every day                 D.You have not to do your homework every day.

37. Nam is only seventeen years old. He can’t drive a car.

A. Nam isn’t old enough to drive a car.                                B. Nam is enough old to drive a car

C. Nam is old enough to drive a car.                                    D. Nam isn’t enough old to driving a car.               

38. The river is not clean enough for us to swim in.

A. The river is so dirty that we can't swim in it.                  B. The river is too dirty for us to swim in.

C. It is such a dirty river that we can't swim in it.                D. All are correct.

De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Tieng Anh THCS Nguyen Tong Quai 2016

De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Tieng Anh THCS Nguyen Tong Quai 2016

De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Tieng Anh THCS Nguyen Tong Quai 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh THCS Nguyễn Tông Quai 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!