Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa lý năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn địa lý lớp 9 năm 2017 có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa năm 2017

De thi giua hoc ki 1 lop 9 mon Dia ly nam 2017

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa năm 2017

Câu 1:2 điểm

* Nhận xét: Năm 2003 so với 1989 có sự thay đổi:

- Số lao động ngành nông lâm ngư giảm nhanh từ 71,5% xuống còn 59,6%( giảm 11,9%)

-Lao động ngành CN-XD tăng 5,2%, lao động ngành dịch vụ tăng khá nhanh (tăng 6,7%)

* Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế có sự thay đổi theo hướng tích cực do cơ cấu ngành kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hướng CNH.

Câu 2:mổi ý 0,5 điểm

*Cơ cấu ngành dịch vụ :

Gồm Dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công cộng.

* Vai trò:

-Cung cấp nguyên liệu, vật tư sán xuất cho các ngành kinh tế

-Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, giữa các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài.

- Thu hút lao động ,tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người lao động.

 

 

Câu 3 ( 3 điểm ) mổi ý cho 0,5 đ

 

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

-Thuận lợi : -Đất phù sa sông Hồng màu mở 

                   -khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ,có mùa đông lạnh

                    - nguồn nước dồi dào từ sông ngòi .

                    -Tài nguyên khoáng sản có giá trị đáng kể như sét cao lanh ,than nâu ,khí tự nhiên .

                    - Tài nguyên Biển khá phong phú có thể phát triển tổng hợp kinh tế biển .

 Khó khăn     Khoáng sản ít, ô nhiểm môi trường ,thiên tai              

 

 

Câu 4 (3 điểm )

a- Vẽ biểu đồ đường .Lấy gốc năm 1995 là 100% ,trục tung  chia 10 đoạn mổi đoạn 0,3%.Trục hoành là các năm (lấy tỷ lệ các năm )

Vẽ 3 đường  mổi đường cho một kí hiệu riêng .

Ghi tên biều đồ (chữ in hoa ), có chú giải, ghi giá trị vào .

b- Vụ đông trở thành vụ chính ở một số tỉnh đem lại hiệu quả kinh tế cao với các sản phẩm ưa lạnh như ngô đông, su hào, bắp cải, cà chua, khoai tây …và trồng hoa xen canh 

 

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa lý năm 2017

  •