Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Sơn Động

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2017 của phòng giáo dục Sơn Động có đáp án chi tiết được cập nhật chi tiết dưới đây.

Câu 4(3 điểm)

       Cho tam giác ABC có AB = 15 cm, AC =20 cm, BC = 25 cm.

a. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính độ dài đường cao AH.

b. Đường phân giác của góc A cắt BC tại D. Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC( E ∈ AB, F ∈ AC). Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao? Tính diện tích tứ giác AEDF.

c. Chứng minh rằng: EF2 + BC2 = EC2 + BF2.

(Độ dài và diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3, góc làm tròn đến phút)

De thi giua hoc ki 1 lop 9 mon Toan 2017 - Son Dong

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Sơn Động

De thi giua hoc ki 1 lop 9 mon Toan 2017 - Son Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Sơn Động

  •