Đề thi giữa học kì 1 môn Lý lớp 10 năm 2017

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2017 có đáp án cả 2 phần trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2017

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu 1: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào cso thể là độ lớn của hợp lực?

A. 25N             B. 15N           C. 2N               D. 1N

Câu 2: Hai thành phố A và B cách nhau 250km. Lúc 6h sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 60km/h, xe kia có vận tốc v2 = 40km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? Tại vị trí cách A bao nhiêu km?

De thi giua hoc ki 1 mon Ly lop 10 nam 2017

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Lý lớp 10 năm 2017

De thi giua hoc ki 1 mon Ly lop 10 nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Lý lớp 10 năm 2017

  •