Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - Thuận Thành 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 của phòng GD&ĐT Thuận Thành, Bắc Ninh.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - Thuận Thành 2018 - 2019

Câu 4 (2 điểm) Trên đường thẳng xy lấy các điểm M, N, P theo thứ tự ấy và điểm A không thuộc đường thẳng xy.

a.Viết tên các tia đối nhau gốc N, các tia trùng nhau gốc N.

b. Vẽ tia AM, đoạn thẳng NA, đường thẳng AP.

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 6 - Thuan Thanh 2018 - 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - Thuận Thành 2018 - 2019

  •