Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Sinh - THPT Trung An 2016

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Sinh - THPT Trung An 2016, có đáp án chi tiết

Câu 12. Nhận xét nào sau đây là đúng:

A. Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật bậc thấp.

B. Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt trần.

C. Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín.

D. Thụ tinh kép xảy ra ở tất cả thực vật.

Câu 13. Hoocmôn sinh trưởng GH được sinh ra ở:

A. buồng trứng          B. tinh hoàn           C. tuyến giáp                 D. tuyến yên

Câu 14. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

A. tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển

C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội

D. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cây con

De thi giua hoc ki 2 lop 11 mon Sinh - THPT Trung An 2016Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Sinh - THPT Trung An 2016

  •