Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Chí Thanh 2019

Dưới đây là đề thi giữa học kì 2 lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM, đề gồm 4 trang cụ thể như sau:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Chí Thanh 2019

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz, cho tứ diện ABCD với A( 1,2,1), B(2,1, 3) C(3,2,2), D( 1,1,1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng.

A. 3    B. 1    C. 2   D. 1/2

De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Chi Thanh 2019

De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Chi Thanh 2019

De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Chi Thanh 2019

De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Chi Thanh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Chí Thanh 2019

  •