Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2016 - Tiểu học Trần Hưng Đạo

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Trần Hưng Đạo 2016, cập nhật dưới đây:

Câu 1:           Khoanh tròn vào chữ trước kết quả đúng 

a) Ngày 29 tháng 7 là ngày chủ nhật thì ngày 01 tháng 08 cùng năm là ngày thứ mấy?

A. thứ ba                                 B. thứ tư                     C.  thứ năm                 D. thứ sáu

b) Kim dài đồng hồ chỉ số IX, kim ngắn chỉ số V. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ?

A. 5 giờ kém 15 phút                B. 5 giờ 9 phút                        C. 5 giờ 45 phút

Câu 2:            Dãy số nào xếp đúng thứ tự từ bé đến lớn ?

a) 4208 ; 4082 ; 4280 ; 4820

b) 4082 ; 4208 ; 4280 ; 4820

c) 4820 ; 4208 ; 4082 ; 4280

De thi giua hoc ki 2 lop 3 mon Toan nam 2016 - Tieu hoc Tran Hung DaoTheo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2016 - Tiểu học Trần Hưng Đạo

  •