Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2016 - Tiểu học Chu Văn An

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Chu Văn An 2015 - 2016, các em theo dõi dưới đây:

Câu 3     Cho dãy số:  302;     304;    206;   308;   310;     312;    314;   316;       318

Nhìn vào dãy trên viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)      Số thứ hai trong dãy số là số...................................................................................

b)      Số thứ năm trong dãy số là số.................................................................................

c)      Trong dãy trên, số chữ số 6 có tất cả là...................................................................

d)     Trong dãy trên, số chữ số 1 có tất cả là....................................................................

De thi giua hoc ki 2 lop 3 mon Toan nam 2016 - Tieu hoc Chu Van AnTheo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2016 - Tiểu học Chu Văn An

  •