Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm học 2017 - 2018 môn Toán có đáp án được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018 

Câu 4:  Một hình bình hành có diện tích bằng 60 dm2, cạnh đáy dài 12 dm. Chiều cao của hình bình hành đó là:

A. 10 dm              B. 5 dm                 C. 6 dm                 D. 12 dm

Câu 5:  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2 dm2 5 cm2  ... cm2 là:

A. 205                            B. 2005                C. 25           D. 250

De thi giua hoc ki 2 lop 4 mon Toan nam 2018

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018 

De thi giua hoc ki 2 lop 4 mon Toan nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!