Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2016 - Tiểu học Lý Tự Trọng

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Lý Tự Trọng 2016, các em theo dõi dưới đây

Câu 7:  Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 1/5 số học sinh được xếp loại khá. Vậy số học sinh xếp loại khá của lớp đó là:

a.  21 học sinh ;                b.  7 học sinh ;                   c.  14 học sinh.

Câu 8: 3 km40 dam2 = ………………dam2

  a. 30004 dam2           b. 34000 dam2         c. 30400 dam2        d. 30 040 dam2 

De thi giua hoc ki 2 lop 4 mon Toan nam 2016 - Tieu hoc Ly Tu Trong

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2016 - Tiểu học Lý Tự Trọng

  •