Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán THCS Minh Khai 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Minh Khai năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán THCS Minh Khai 2019

Câu 3. Cho biết tích -5.b là số nguyên dương, khi đó:

A. b là số nguyên âm           B. b là số nguyên dương    

C. b là số bất kì khác 0            D. b = 0

De thi giua hoc ki 2 lop 6 mon Toan THCS Minh Khai 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán THCS Minh Khai 2019

  •