Đề thi giữa học kì 2 môn Lí lớp 6 - THCS Việt Yên

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn Vật Lý trường THCS Việt Yên, có đáp án.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lí lớp 6 - THCS Việt Yên

2. Khi làm lạnh một quả cầu bằng nhôm thì

A. Bán kính của quả cầu tăng.

B. Bán kính của quả cầu giảm.

C. Trọng lượng của quả cầu tăng.

D. Trọng lượng của quả cầu giảm.

De thi giua hoc ki 2 mon Li lop 6 - THCS Viet Yen

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lí lớp 6 - THCS Việt Yên

De thi giua hoc ki 2 mon Li lop 6 - THCS Viet Yen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 môn Lí lớp 6 - THCS Việt Yên

  •