Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 - THPT Lương Thế Vinh 2019

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Lương Thế Vinh, đề gồm 5 trang như sau:

Đề thi giũa học kì 2 môn Toán lớp 11 - THPT Lương Thế Vinh 2019

Câu 29: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là Sai?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Một mặt phẳng (α) và một đường thẳng a không nằm trong (α) cùng vuông góc với đường thẳng b thì (α) song song với a.

C. Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuôn góc với hai mặt phẳng đó.

D. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau.

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 11 - THPT Luong The Vinh 2019

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 11 - THPT Luong The Vinh 2019

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 11 - THPT Luong The Vinh 2019

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 11 - THPT Luong The Vinh 2019

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 11 - THPT Luong The Vinh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 - THPT Lương Thế Vinh 2019

  •