Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 9 môn Toán năm học 2018 - 2019 có đáp án được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019

  Cho phương trình   x2 – mx + m – 1 = 0   (1)

a) Giải phương trình (1) với m = -2 

b) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm x1, x2 với mọi giá trị của m.

c) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 1 nghiệm bằng 3 . Tìm nghiệm còn lại

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 9 nam 2019

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 9 nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019

  •