Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 5 - Tiểu học Tân Lập 2 năm 2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 5 của trường Tiểu học Tân Lập 2 năm 2018 đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 5 - Tiểu học Tân Lập 2 năm 2018

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc viết tiếp và chỗ chấm:

Câu 1: Viết số thập phân có: Bốn mươi lăm đơn vị, chín phần trăm  (1 điểm) – M1

A. 45,09                 

B. 45,9               

C.45,009                        

D. 45,0009

 Câu 2: (1điểm) – M2

 a, Phân số thập phân là:

De thi giua hoc ky 1 mon Toan lop 5 - Tieu hoc Tan Lap 2 nam 2018

 

b, Viết  De thi giua hoc ky 1 mon Toan lop 5 - Tieu hoc Tan Lap 2 nam 2018  dưới dạng số thập phân được:  

A. 0,005                 

B. 0,5                 

C. 0,05                         

D. 5,0

Câu 3: (0,5 điểm)   Hỗn số De thi giua hoc ky 1 mon Toan lop 5 - Tieu hoc Tan Lap 2 nam 2018 đổi ra phân số được:

De thi giua hoc ky 1 mon Toan lop 5 - Tieu hoc Tan Lap 2 nam 2018

 

Câu 4: (0,5 điểm) - M1 - Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54                 

B. 1924                 

C.1942,54                        

D. 1942

 Câu 5 : Trong các số 0,32;  0,197; 0,5; 0,009 số lớn nhất là: (0,5 điểm) – M3

 

A. 0,32                 

B. 0,19                 

C. 0,5                        

D. 0,009

Câu 6 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) – M2

c) 8m2 5 dm2 =.......................m2                  

A. 8,5                

B. 8,05            

C. 8,005                        

D. 85

Câu 7: (1 điểm) – M3

  Viết phép tính và kết quả vào chỗ chấm: 

Có 10 người thợ dự định làm xong công việc trong 12 ngày. Nếu người ta muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì họ phải cần số người là :.................................................

Câu 8: (1,5 điểm) – M3

Người ta mua 5 m vải phải trả 600000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm đi 20000 đồng. Hỏi với 600000 đồng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: (1 điểm) – M4

Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 54m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Hỏi diện tích căn phòng ấy bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) – M4 - Tìm 5 giá trị thích hợp của x biết: 5,8 > x > 5,7

.............................................................................................................................

Đáp án đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 5 - Tiểu học Tân Lập 2 năm 2018

De thi giua hoc ky 1 mon Toan lop 5 - Tieu hoc Tan Lap 2 nam 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 5 - Tiểu học Tân Lập 2 năm 2018

  •