Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án chi tiết năm học 2017 - 2018 trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đồng Nai.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 2: Cho mệnh đề P: “Nếu a chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10”. Tìm mệnh đề đảo của mệnh đề P?

A. Nếu a chia hết cho 5 thì a không chia hết cho 10

B. Nếu a chia hết cho 10 thì a chia hết cho 5

C. Nếu a không chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10

D. Nếu a chia hết cho 10 thì a không chia hết cho 5

Câu 6: Lớp 6A có 20 học sinh thích bóng đá, 17 học sinh thích bơi, 36 học sinh thích bóng chuyền, 14 học sinh thích bơi và bóng đá, 13 học sinh thích bơi và bóng chuyền, 15 học sinh thích bóng đá và bóng chuyền, 10 học sinh thích cả 3, 12 học sinh không thích môn nào cả. Tính số học sinh của lớp 6A?

A. 63     B. 53     C. 35     D. 36

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - 2018 THPT Nguyen Binh Khiem

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - 2018 THPT Nguyen Binh Khiem

=> Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

  •