Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

Câu 1. Cho A là tập hợp các số nguyên chia hết cho 5, B là tập hợp các số nguyên chia hết cho 10, C là tập hợp các số nguyên chia hết cho 15. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.. A = B           B. B ⊂ A           C. A ⊂ B        D. B ⊂ C

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho ∆ABC có trung điểm của các cạnh BC, CA, AB lần lượt là M (2; 3), N (0; -4), P(-1; 6). Đỉnh A có tọa độ là:

A. A(-2; -7)         B. A(1; -10)     C. A(-3; -1)        D. A (1; 5)

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - THPT Luong The Vinh

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - THPT Luong The Vinh

=> Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

  •