Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - THPT Nguyễn Thị Giang

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Thị Giang, tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - THPT Nguyễn Thị Giang

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3

B. Nếu em chỉ thì em thành công

C. Nếu a ≥ b thì a2 ≥ b2

D. Nếu một tam giác có một góc bằng 600 thì tam giác đó là đều

Câu 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với vectơ thứ ba thì cùng phương

B. Hai vectơ cùng phương với vectơ thứ ba thì cùng hướng

C. Hai vectơ cùng phương với vectơ thứ ba khác vectơ 0 thì cùng phương

D. Hai vectơ cùng hướng với vectơ thứ ba thì cùng hướng


De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2017 - THPT Nguyen Thi Giang

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2017 - THPT Nguyễn Thị Giang

  •