Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Bình Xuyên

Đề thi khảo sát chất lượng chuyên đề lần 1 lớp 10 năm học 2017 - 2018 môn Toán trường THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Bình Xuyên

Câu 17: Cho hàm số y = 2x2 -4x + 1. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Hàm số giảm trên khoảng (-∞; 0)

B. Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng x = 2

C. Đồ thị hàm số có đỉnh I (1; -1)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; + ∞)

Câu 23: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Véctơ không cùng phương và cùng hướng với mọi véctơ

B. Hai véctơ cùng hướng thì cùng phương với nhau

C. Hai véctơ cùng phương khi chúng cùng nằm trên một đường thẳng

D. Hai véctơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng hướng và cùng độ dài


De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2018 - THPT Binh Xuyen

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Bình Xuyên

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2018 - THPT Binh Xuyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Bình Xuyên

  •