Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Phạm Công Bình

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Phạm Công Bình, tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Phạm Công Bình

Câu 1: Cho (P): y = x2 – 4x + 3. Tìm câu đúng:

A. Hàm số đồng biến trên (-∞; 4)                  B. Hàm số nghịch biến trên (-∞; 4)

C. Hàm số nghịch biến trên (-∞; 2)         D. Hàm số đồng biến trên (-∞; 2)       

Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau

B. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ 0

C. Tổng của hai vectơ khác vectơ 0 là 1 vectơ khác vectơ 0

D. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ khác vectơ 0 thì 2 vectơ đó cùng phương với nhau.                   


De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2018 - THPT Pham Cong Binh

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Phạm Công Bình

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2018 - THPT Pham Cong Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Phạm Công Bình

  •