Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Đoàn Thị Điểm 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Đoàn Thị Điểm 2017

Câu 3: Cho hàm số y = x2 – 4x + 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 2)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 2)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 4)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 4)

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Doan Thi Diem 2017

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Doan Thi Diem 2017

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Doan Thi Diem 2017

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Doan Thi Diem 2017

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Doan Thi Diem 2017

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Doan Thi Diem 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Đoàn Thị Điểm 2017

  •