Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Hưng Nhân 2017 - 2018

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Hưng Nhân 2017 - 2018

Câu 8: Lớp 10A có 15 học sinh giỏi Toán, 12 học sinh giỏi Văn, 10 học sinh giỏi Tiếng Anh, 5 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 5 học sinh giỏi cả Toán và Tiếng Anh, 6 học sinh giỏi cả Văn và Tiếng Anh, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Hỏi trong lớp 10 A có bao nhiêu em giỏi ít nhất 1 môn (Toán, Văn, Tiếng Anh)?

A.54                   B. 21            C. 37          D. 22

Câu 19: Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá, 10 em biết chơi cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em không biết chơi môn nào trong hai môn ở trên?

A.. 15             B. 20          C. 45          D. 5

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan THPT Hung Nhan 2017 - 2018

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Hưng Nhân 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan THPT Hung Nhan 2017 - 2018

=> Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Hưng Nhân 2017 - 2018

  •