Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2017

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2017

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (2; 1), B (1; -2), C (3; 5), D (-1; -9). Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng?

A. A, C, D          B. A, B, D                C. A, B, C            D. B, C, D

Câu 20. Một tia sáng chiếu xiên một góc 450 đến điểm O trên bề mặt của một chất lỏng thì bị khúc xạ như hình vẽ bên. Trong mặt phẳng (Oxy) như đã thể hiện trong hình vẽ, gọi y = f(x) là hàm số có đồ thị trùng với đường đi  của tia sáng nói trên. Tính f(-2002) + f(2002)

A. 4004          B. -2002      C. 0          D. 2002

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Nguyen Thi Minh Khai 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2017

  •