Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Viết Xuân 2017

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Viết Xuân 2017

Câu 8: Lớp 10A có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Lý, 6 học sinh vừa giỏi Lý và Hóa, 8 học sinh vừa giỏi Hóa và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn.

Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa

A. 4         B. 7       C. 8            D. 5

Câu 29: Mỗi học sinh của lớp 10A đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông. Biết rằng có 20 em biết chơi đá cầu, 23 em biết chơi cầu lông, 9 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

A. 36      B. 33      C. 34          D. 35

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan THPT Nguyen Viet Xuan 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Viết Xuân 2017

  •