Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Võ Thành Trinh 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Võ Thành Trinh, tỉnh An Giang năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Võ Thành Trinh 2017

Câu 1. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?

A. y = x – 3

B. y = 2x – 3

C. y = 4x -6

D. y = - 4x + 6

Câu 3. Cho tập hợp K có 8 phần tử đôi một khác nhau. Tập hợp K có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

A. 254           B. 256        C. 16             D. 64

Câu 4. Tìm giá trijthuwcj của tham số m để đồ thị hàm số y = (m – 1)x + 1 đi qua điểm H (1; -2)

A. m = 2    B. m = 1             C. m = 0       D. m = -2

Câu 5. Điểm nào sau đây là giao điểm của đồ thị hàm số y = x – 1 với đồ thị hàm số y = x2 – x?

A. M(-1; -2)         B. J(0;-1)       C. I(1; 0)   D.N(2;1)


De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Vo Thanh Trinh 2017

=> Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Võ Thành Trinh 2017

  •