Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Địa năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lớp 11 năm 2017 có đáp án chi tiết được cập nhật chi tiết phía dưới.

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Địa năm 2017

Câu 1: 2 điểm

a. Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta

b. Nêu các thế mạnh và hạn chế tự nhiên của khu vực đồi núi với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.De thi giua ki 1 lop 11 mon Dia nam 2017

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Địa năm 2017

De thi giua ki 1 lop 11 mon Dia nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Địa năm 2017

  •