Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Lý Thái Tổ

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Toán của trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Lý Thái Tổ

Câu 10: Trên một giá sách có 10 quyển sách Toán khác nhau, 7 quyển Vật lý khác nhau và 4 quyển Hóa khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một quyển sách từ giá sách đó?

A. 35           B. 280              C. 21                  D. 28

Câu 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số mà các chữ số đối xứng nhau qua chữ số đứng giữa?

A. 9000        B. 640        C. 1000                D. 900

Câu 21: Có 4 lọ hoa khác nhau và 10 bông hoa khác nhau. Có bao nhiêu cách cắm 10 bông hoa vào 4 lọ hoa đó sao cho mỗi lọ chỉ cắm đúng một bông hoa.

A. 10000           B. 210           C. 24               D. 5040

Câu 23: Trên đường tròn cho 30 điểm phân biệt. Có bao nhiêu véc tơ (khác véc tơ không) mà có điểm đầu và cuối là các điểm đã cho?

A. 435        B. 900               C. 405              D. 870

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - 2018 THPT Ly Thai To

Tải đề thi tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Lý Thái Tổ

  •