Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nam Trực

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nam Trực, Nam Định năm học 2017 - 2018 gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nam Trực

Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + 2y + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay -900 và phép vị tự tâm O tỉ số 5.

A. d’: x + 2y – 30 = 0               B. d’: 2x – y + 3/5 = 0             C. d’: 2x – y – 15 = 0

Câu 4. (2,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho điểm A (1; 2) và đường tròn (C) có tâm I (1;-2), bán kính R = 3 và đường tròn (C’): x2 + y2 – 2x – 4 = 0

1. Tìm ảnh của điểm A qua vị tự tâm O tỉ số k = 3

2. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua vị tự tâm O tỉ số k = 3

3. Tìm các điểm M ∈ (C); N ∈ (C’) sao cho MN = IA


De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - 2018 THPT Nam Truc

Tải đề thi tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nam Trực

  •