Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017-2018 THPT Nguyễn Thái Học

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Nguyễn Thái Học, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017-2018 THPT Nguyễn Thái Học

Câu 45: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x – y + 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép biến hình có được bằng thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo véc tơ v = (0; 2) và phép vị tự tâm

I(-1; 2) tỉ số k = 1/3 là đường thẳng có phương trình

A. x + y = 0       B. x + y + 1 = 0               C. x – y = 0           D. x – y + 3 = 0

Câu 47: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có điểm C thuộc (d): x + 3y + 7 = 0 và A (1;5). Gọi M là điểm thuộc tia đối của tia BC sao cho MC = 2BC, N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tìm tọa độ điểm C biết N(-5/2; 1/2)

A. C (2; -3)          B. C (5/2; -219/22)     C. C(-2; 3)         D. (7/5; -421/55)


De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017-2018 THPT Nguyen Thai Hoc

Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017-2018 THPT Nguyễn Thái Học

  •