Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nguyễn Thị Giang

Đề thi giữa học kì 1 năm học 2017 - 2018 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc gồm 50 câu cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nguyễn Thị Giang

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x – y + 1 = 0 và véc tơ v = (2; -3). Phép tịnh tiến theo véc tơ v biến d thành d’. Phương trình đường thẳng d’ là:

A. 2x – 3y + 1 = 0   B. 2x – y – 7 = 0          C. 2x – y + 6 = 0              D. 2x – y – 6 = 0

Câu 24: Để có được đồ thị hàm số y = cosx, ta thực hiện phép tịnh tiến đồ thị hàm số y = sinx

A. sang phải π đơn vị     B. sang trái π/2 đơn vị    C. sang phải π/2 đơn vị   D. sang trái π đơn vị


De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - 2018 THPT Nguyen Thi Giang

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Nguyễn Thị Giang

  •